Produkter og services


Hos X-link favner vi over et bredt spektrum af IT-løsninger og har stærke kompetencer inden for følgende områder:

ERP-løsninger (C5)
ERP (Enterprise Ressource Planning) integrerer virksomhedens
forretningsgange i et samlet system. X-link har stor erfaring med ERP løsninger i Microsoft Business Solutions systemer, herunder XAL og C5.

CRM
Et CRM-system (Customer Relationship Management) samler og systematiserer data, der vedrører kunder og leverandører. En velfunderet CRM løsning er på mange måder virksomhedens eksistensgrundlag, der er med til at binde alle trådene sammen. Derfor er det vigtigt at vælge den helt rigtige partner. Siden starten har X-link arbejdet med integrerede CRM løsninger, som passer præcis til virksomhedens behov.

Konceptudvikling
Ingen virksomheder er ens, og alle har derfor forskellige behov i forhold til IT-løsningen. X-link har gennem flere år udviklet koncepter, der passer præcist til de behov, virksomhederne
måtte have. En velfungerende IT-arkitektur er med til at understøtte kerneforretningen.
Derfor er det vigtigt at have det rigtige set-up, som kan give størst mulig værdi både internt og ud til kunden.

Udvikling og integration af forretningssystemer
Hos X-link baserer vi primært vore ydelser på Microsoft Business Solutions systemer, men er ikke begrænset hertil.
Vi har stor erfaring med integration af forskellige forretningssystemer på SQL niveau.

Datasikkerhed (antivirus, VPN, kryptering, backup mv.)
Sikring af virksomhedens data er altafgørende, og der er ikke plads til halve løsninger. Hos X-link har vi stor erfaring med antivirusløsninger, firewalls, Virtual Private Network (VPN), backup af data samt kryptering, der er med til at give optimal datasikkerhed.

“Programs must be written for people to read, and only incidentally for machines to execute.”

– Harold Abelson, Prof. MIT

Comments are closed.