Infrastruktur/ xPuls

X-link er i stand til at tilbyde dig og din virksomhed en sikker og effektiv IT infrastruktur. Så du undgår ærgerlige og kostbare nedbrud på dit netværk.

Få et dagligt sundhedscheck af dit IT-system. Nedbrud på serveren, virus i mailsystemet, tab af ordrer og mistede dokumenter kan blive undgået, hvis man anskaffer sig xPuls. De fleste af os har dyrt købte erfaringer med fejl, som sætter alt arbejde i stå og påfører tab af data, tid og penge.

Især mindre virksomheder løber en stor risiko, hvis de undlader en form for ekstern systemkontrol.

xPuls er online overvågning af alle virksomhedens computere og servere i alle døgnets timer.

Fordelen er, at fejl og systemsvagheder kan rettes inden de bliver kritiske og medfører tab.

Pas på forældet software

Vidste du, at problemerne ofte opstår, fordi medarbejderne ”glemmer”, at opdatere computerens software?

Man kan løse problemet ved at gennemgå samtlige harddiske på virksomhedens servere og personlige computere med ”håndkraft” og med jævne mellemrum – men xPuls er et mere sikkert og mindre arbejdskrævende alternativ.

Daglig statusrapportering

xPuls giver både sikkerhed og overblik: Vi holder styr på systemernes sundhedstilstand og hver måned får I tilsendt en aktuel statusrapport.

I rapporten får I et overblik over potentielle trusler, men også anbefalinger af hvordan de skal løses.

Få flere oplysninger på tlf.: 70 25 15 25 eller på info@xli.dk

Comments are closed.