Microsoft CRM

Mange opfatter desværre primært CRM (Customer Relationship Management) som en IT-disciplin. CRM handler lige så meget om ledelse, kultur, mennesker, forretningsprocesser samt om, hvordan vi kan anvende teknologien mest effektivt til at optimere kunderelationerne på tværs af alle kundekontaktfladerne i virksomheden.

Implementering af CRM bibringer virksomheden en fokusering på optimering af kunderelationerne, som er systematisk understøttet i virksomhedens kultur og forretningsprocesser, og som efterfølgende kan aflæses direkte på virksomhedens bundlinie, blandt på grund af:

  • Stigende omsætning – medarbejderne kan bruge mere tid på at pleje kundeforholdet, har nemmere adgang til relevant information og bedre mulighed for krydssalg.
  • Fokus på de lønsomme registreringer af oplysningerne om kunder på tværs af kundekontaktfladerne sikrer et mere nuanceret billede af kunderne.
  • Højere dækningsbidrag. Ved at opnå et godt kendskab til kunderne bliver man i stand til at målrette virksomhedens tilbud.
  • Større kundeloyalitet. Kunden oplever bedre service (på tværs af kundekontaktfladerne) og bedre evne til at opfylde individuelle behov og ønsker.
  • Lavere salgs- og marketingomkostninger. Ved implementering af CRM udnyttes mulighederne for segmentering samt styring af kampagneprocesserne mod de enkelte målgrupper herunder analyser af kampagneomkostninger pr. lead ved forskellige typer af kampagner.
  • Bevarelse af historik. CRM sikrer virksomheden, at information mellem de medarbejdere, der forlader virksomheden, (og som har en dyb viden om den enkelte kunde) ikke går tabt.

Comments are closed.