xTime

Hvad bruger I tiden til?

Overblik, enkel registrering, løn- og ordreafregning m.m. i et samlet modul!

xTime er et add-on tidsregistreringsmodul der kan anvendes med Microsoft C5 eller det norsk producerede Visma. Modulet er udviklet ud fra vore indsamlede erfaringer fra mangeårigt samarbejde med flere projekt- og produktionsvirksomheder.

Har I brug for os?

Vi kan eksempelvis hjælpe hvis:

• Der er brug for et system, der håndterer tidsforbrug for medarbejdere, maskiner, arbejdsgange mv.
• De registrerede timer danner grundlag for løn- og ordreafregning
• Medarbejderne skal have mulighed for at få en status på flex- og arbejdstid, ferie og sygdom.
• Arbejdsopgaver kan midlertidigt stoppes, så der kan arbejdes på andre opgaver.
• Produktionsafdelingens arbejdsopgaver skal kunne styres centralt.
• Det skal være muligt at se en status på de enkelte arbejdsopgaver og medarbejdere.
• Der er brug for et fleksibelt IT-system, der er baseret på at kunne tilrettes til den enkelte kundes behov, og hvor ændringer er økonomisk rentable

xTime gør produktionsmedarbejdernes registrering af arbejdsopgaver og tid let, da det foregår via en touch screen. Derved undgås langsommelige indtastninger vha tastatur og mus, og mulighederne for fejlregistrering og fejl minimeres.

Indholdet i xTime

Vores tidsregistreringsmodul udvikler sig hele tiden. I øjeblikket kan vi bl.a tilbyde følgende indhold:

• Enkel registrering af arbejdsopgaven der arbejdes på
• Bagudregistrering på projekter
• Registrering af start og sluttid for en arbejdsopgave
• Overblik over registrerede timer, over- og undertid
• Registrering af mand- og maskintimer
• Registrering af interne rutiner, fx truckkørsel, rengøring, etc.
• Styring af tilgængelige ordre pr. medarbejder i produktionsafdelingen
• Status over egen flex-, arbejdstid, ferie og sygdom.
• Status på arbejdsopgaver – Igangværende eller frigivet til produktion
• Oversigt over hvilke medarbejdere der er tilknyttet igangværende arbejdsopgaver.
• Arbejdsopgaver kan sættes på ”pause”

Vil I vide mere?

For yderligere information kontakt venligst X-link på tlf. 70 25 15 25 eller info@xli.dk.

Comments are closed.