RC Beton A/S

Tid til kernekompetencerne John Amby, RC Beton A/S

Tid til kernekompetencerne
John Amby, RC Beton A/S

RC Betonvarer A/S er en af landets største leverandører af betonprodukter inden for belægning og rør/brøndgods. Herudover producerer virksomheden også betonelementer, gylletanke og plansiloer samt andre specialprodukter. Virksomheden har hovedsæde i Rødkærsbro ved Viborg, men har derudover produktionsafdelinger i Aars og Brønderslev.

Forretningsforståelse

Den elektroniske infrastruktur hos RC Betonvarer er bygget på en Microsoft platform, hvor økonomistyringssystemet C5 udgør en vigtig forudsætning for, at man kan holde styr på de mange tal og mål, der dagligt suser ind og ud af administrationen i Rødkærsbro.

– Betonvarebranchen er speciel, idet vi opererer med mange forskellige varetyper. Bygningselementer, kloakrør, belægningssten osv., måles alle i forskellige enheder, ligesom vi har en speciel måde at håndtere følgesedler på. Det stiller store krav til det elektroniske administrationssystem, fortæller John Amby.

– Opsætningen af C5-softwaren er et nøglepunkt, der netop kræver forretningsforståelse. Her har X-link virkelig været gode til at forstå vores specifikke behov og lytte til vores ønsker. Samtidig har vi nydt godt af den kreative sparring. Vi har fået et skræddersyet styringsværktøj, som er med til at forenkle og holde styr på alle aktiviteter, fortæller John Amby.

Behov for hurtig respons

I administrationsbygningen i Rødkærsbro, er IT-centralen placeret. Den indeholder bl.a. terminalserveren, der giver alle brugere adgang til systemet. Ca. 30 brugere logger dagligt på terminalserveren.

– Arbejdet begynder ofte meget tidligt om morgenen, så vi har brug for hurtig respons på evt. opståede problemer. Derfor var det vigtigt for os at finde en samarbejdspartner, som er hurtigt ude af startblokken, når der opstår et problem, fortæller John Amby.

– Vi oplever et højt serviceniveau hos X-link, og sammen drøfter vi jævnligt evt. nye tiltag og justeringer i systemet. Vi nyder virkelig godt af at være en stor kunde i en mindre virksomhed frem for at være en lille kunde hos en stor udbyder, siger han.

– Vi er ikke IT-uddannede, så vi kan og vil ikke bruge en masse ressourcer på at holde styr på IT, som i princippet bare skal køre. I stedet fokuserer vi ressourcerne på at fremstille betonprodukter og være gode til at bruge de IT-redskaber, vi har til rådighed. Så lader vi X-link gøre det, de kan, nemlig holde styr på vores IT-drift og sørge for, at tingene er i orden. I fællesskab kan vi så løbende udvikle ideer til systemet, så det fungerer optimalt for os, slutter han.

Comments are closed.