Om dig – HR

Samarbejde, trivsel og personlig udvikling

I HR drejer hverdagen sig om den interne trivsel. Hvis ikke det fungerer internt, så bliver salg og vækst også svært at realisere. Derfor arbejdes der i HR benhårdt på at skabe et flow af samarbejde og videndeling. Her arbejdes også på at facilitere udviklingsmuligheder og understøtte trivsel hele året rundt. 
Hos X-link kan vi understøtte jeres HR-aktiviteter med flere forskellige teknologier og løsninger.

 

  • Med Teams kan vi understøtte jeres virtuelle samarbejde og hjælpe jer med at videndele på tværs af afdelinger. HR kan samtidig bruge bruge Teams til at dele gode resultater internt, indkalde til MU-samtaler etc.
  • Med Azure Information Protection kan vi hjælpe jer med at beskytte dokumenter, så uvedkommende ikke kan læse dem. Det kan være specielt nyttigt ved følsomme oplysninger i medarbejderkontrakter mm.
  • Generelt set kan vi understøtte HR med løsningen om Den Moderne Arbejdsplads. HR er medarbejdernes talerør og med en løsning der understøtter fleksibilitet og samarbejde, vil fundamentet for trivsel på arbejdspladsen være lagt større.